ایپی تیوی شبکه تلویزیونی پولی فرانسه Canal Plus - فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

خرید ایپی تیوی قدرتمند GET IPTV قوی ترین سرور IPTV در سطح ایران با بیش از 100,000 هزار کانال

ایپی تیوی شبکه تلویزیونی پولی فرانسه Canal Plus

ایپی تیوی فروش IPTV

شبکه تلویزیونی پولی فرانسه Canal Plus حقوق پخش سازمان هنرهای رزمی Ares Fighting Championship را به دست آورده است.  این قرارداد که شامل مناطق خارجی که کانال پلاس در آنها فعالیت می کند نیز تا سال 2027 ادامه خواهد داشت.