ایپی تیوی شبکه های خبری فارسی زبان - فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

خرید ایپی تیوی قدرتمند GET IPTV قوی ترین سرور IPTV در سطح ایران با بیش از 100,000 هزار کانال

ایپی تیوی شبکه های خبری فارسی زبان

ایپی تیوی شبکه های خبری فارسی زبان را می توانید توسط مشخصات زیر در ماهواره یاهست دریافت کنید

خرید IPTV شبکه های فارسی زبان

فروش ایپی تیوی کیفیت بالا IPTV فارسی

BBC Persian
Radio Farda
Yahsat:11996 V 27500

IRAN INTERNATIONAL
Yahsat1A
10804 H 27500 SD
10845 V 27500 SD
11996 V 27500 SD & HD
12072 V 27500 SD
12594 V 27500 SD

Afghanistan Intl SD & HD
Yahsat1A
11221 V 27500 SD & HD

VOA Persian
Yahsat1A
11996 V 27500 HD