خرید سرویس iptv سوپرلیگ - فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

خرید ایپی تیوی قدرتمند GET IPTV قوی ترین سرور IPTV در سطح ایران با بیش از 100,000 هزار کانال

خرید سرویس iptv سوپرلیگ

خرید سرویس iptv سوپرلیگ ترکیه

سوپرلیگ ترکیه در حال آماده شدن برای راه اندازی مناقصه حقوق رسانه ای “محلی و بین المللی” است که در آن قراردادها برای پنج فصل خواهد بود و مناقصه جدید سه مسابقه بین المللی را مستقیماً ارائه می دهد.

فروش ایپی تیوی سوپر لیگ

اخباری مبنی بر اینکه گروه رسانه ای BeIN، موسسه Türk Telekom و Saran پیشنهادهایی را برای خرید حقوق ارائه کرده اند اما در پیشنهادات سه طرف رسانه های قطری، گروه ساران و شرکت مخابرات ترکیه بیش از 150 میلیون دلار نرسیدند، اما این انجمن به دلیل افزایش دزدی در داخل خاک ترکیه و تعداد کم مشترکان، این پیشنهادات را رد کرد و یک دور دیگر مناقصه ارائه خواهد داد.