فروش ایپی تیوی کشور المان - فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

خرید ایپی تیوی قدرتمند GET IPTV قوی ترین سرور IPTV در سطح ایران با بیش از 100,000 هزار کانال

فروش ایپی تیوی کشور المان

فروش ایپی تیوی کشور المان

خرید اکانت کانالهای المانی zdf

خرید ایپی تیوی شبکه های المانی پکیج کشور المان اکانت iptv المان تمامی شبکه های المانی موجود است

ایستگاه های تلویزیونی ZDF و Das erste پخش بازی های جام جهانی 2022 قطر را بصورت مشترک اعلام پخش کردند. بنابراین جام جهانی 2022 قطر در تلویزیون آلمان ZDF و Das Erste (ARD 1) با سه فناوری SD، HD و 4K رایگان خواهد بود.

آنها 48 بازی از 64 بازی را پخش خواهند کرد، بازی های افتتاحیه و بازی های نیمه نهایی و نهایی از ZDF پخش خواهد شد.

Das erste Das
Astra 19.2E 11494 H 22000
Astra 19.2E 11836 H 27500

ZDF
Astra 19.2E 11362 H 22000
Astra 19.2E 11954 H 27500