فروش iptv کانالهای DAZN استرا 19 درجه - فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

فروش ایپی تیوی قدرتمند Arya IPTV

خرید ایپی تیوی قدرتمند GET IPTV قوی ترین سرور IPTV در سطح ایران با بیش از 100,000 هزار کانال

فروش iptv کانالهای DAZN استرا 19 درجه

فروش iptv

کانالهای DAZN استرا 19 درجه

ایپی تیوی

افزوده شدن کل ماهواره استرا 19 درجه از جمله کانالهای DAZN روی بستر ایپی تیوی اسمارت ایپی تیوی

بر اساس اعلام سرویس پخش DAZN ، کانال های ماهواره ای جدید DAZN 3 و DAZN 4 دوشنبه آینده 8/2/2021 از طریق پلت فرم Movistar در ماهواره Astra 19 East راه اندازی خواهند شد ، کانال های جدید روی فرکانس 11436 V 22000 توزیع خواهند شد.